Dirin 530 A2B2E2K2 HgNO 20COP3 víceúčelový kombinovaný filtr

DIRIN 530 A2B2E2K2HgNO 20COP3 je víceúčelový kombinovaný filtr se závitovým připojením dle EN 148-1. Hmotnost je menší než 500g pro použití s celoobličejovou maskou. Vnější obal filtru je vyroben z hliníku, aby zajistil mechanickou a tepelnou odolnost.
Ochrana proti oxidu uhelnatému, testováno v souladu DIN 58620

Počet

Váha: 470 g
Dýchací odpor: při 30 l/min. 2,2 mbar, při 95 l/min. 7,8 mbar
Filtrační účinnost proti aerosolům: 99.95% 

Filtrační účinnost proti plynům:
Výsledky testu při průtoku vzduchu  30 l/min
Relativní vlhkost  70% (80% pokud jde o CO )
Teplota 20°C (25 °Cpokud jde o CO )

 

Typ filtru

Třída

Plyn

Koncentrace (ppm)

Průniková koncentrace (ppm)

Doba trvání (v minutách)

Požadavek normy

Výsledky testu

A

2

C6H12

5 000 ppm

10 ppm

35

>35

B

2

H2S

5 000 ppm

10 ppm

40

Mnohem vyšší

2

Cl2

5 000 ppm

0.5 ppm

20

Mnohem vyšší

2

HCN

5 000 ppm

10 ppm

25

>25

E

2

SO2

5 000 ppm

5 ppm

20

>20

K

2

NH3

5 000 ppm

25 ppm

40

>40

NO

--

NO

2 500 ppm

5 ppm

20

>20

NO2

2 500 ppm

5 ppm

20

>20

Hg

--

Hg

1.6 ml/m3

0.1 ppm

> 100 hod.

>100 hod.

CO

20 minut

CO

2 500 ppm

200 ppm

>20

>20

5 000 ppm

>20

>20

10 000 ppm

>20

>20

 

 

Referenční Normy

EN 14387:04
Třída 2 Protiplynový filtr
A->Organické plyny a páry
B-> Anorganické plyny a páry
E->Oxid siřičitý, ostatní plyny a páry
K->Amoniak  a organické aminy
NOx->Oxidy dusíku
Hg->Rtuť

EN 143:00 + A1:2006

Účinnost filtru

NaCl > 99.95
DOP > 99.95

DIN 58620:2007-03

Třída 20 CO 

4341.1885

2 - Další produkty ve stejné kategorii