Dirin 230 A2B2E2K2 Hg P3 RD kombinovaný filtr

437 Kč
S DPH
361 Kč bez DPH

Víceúčelový kombinovaný filtr třídy 2 pro protiplynovou část filtru a třídy 3 pro částicovou část filtru. Filtr je uložen v aluminiové fólií s vysokou mechanickou odolností, a je vybaven závitem v souladu s normou EN 148/1. Hmotnost filtru cca 297 g umožňuje jeho použití nejen s celoobličejovou maskou, ale i s polomaskou.

Životnost
Počet

Ochrana proti aerosolům je poskytována díky plisovanému materiálu ze skleněných vláken a syntetického pojiva, který je schopen filtrovat pevné a kapalné částice (prach, dýmy a mlhy) v závislosti na jeho třídě, uvedené na filtru. Filtr je také účinný proti plísním a bakteriím, a to díky speciální úpravě BIOSTOP.                        

Normy: EN 14387 + A1:2008 pro plynové filtry a  EN 143:00/ A1:2006 pro prachové filtry,  EN148/1

Skladovatelnost: 10 let  při balení v AL fólii a dodržení skladovacích podmínek

Technická data: filtr byl testován autorizovaným orgánem Italcert no. 0426 (V.le Sarca 336-20126 Milano), v souladu s normou EN 14387:04 + A1:2008.

Požadavky na hmotnosti, životnost, dýchací odpor a účinnost filtru jsou plně v souladu s výše uvedenými referenčními normami.

Filtr proti pevným a kapalným částicím, aerosolům, dýmu, výparům, specifických organických plynů a páry, s bodem varu nad 65 ° C; nspecifických anorganických plynů a páry, ale ne proti oxidu uhelnatému (CO); proti oxidům síry, fosgenu, kyselině fosforečné a dalším specifickým kyselým plynům a parám; proti amoniaku, aminům a specifickým vedlejším amonnným organickým  produktům;  proti dalším toxickým  látkám, např. benzenu, toluenu, fluoru, fluorovodíku, vinylchloridu, fosgenu, kyselině fosforečné a jejím organickým derivátům, kyselině chloroctové, dusičné, nitrózním plynům, aldehydům a proti parám rtuti  

4341.0654

2 - Další produkty ve stejné kategorii